PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

RegulaminREGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
sklep.czescivw.eu
 
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.czescivw.eu
Właścicielem oraz administratorem jest przedsiębiorstwo AUTO CAR POLSKA ul. Rynkowa 128, 62-081 Przeźmierowo, zarejestrowana w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem:
NIP: 777-233-83-17, REGON: 634405217

Nr konta bankowego:  08 1240 6540 1111 0010 2652 7252

Kontakt z usługodawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu: (61) 894 42 24, 506 404 000
korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@czescivw.eu lub czescivw@tlen.pl
wysyłając pocztę na adres siedziby podany powyżej.

Definicje


 
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach

przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca

ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza

zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenieUsługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy

sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 

REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta,
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.sklep.czescivw.eu za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

SPRZEDAWCA – AUTO CAR POLSKA Krzysztof Sobkiewicz ul. Rynkowa 128 ; 62-081 Przeźmierowo wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 777-233-83-17, REGON: 634405217

UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnegozawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowysprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.Warunki ogólne
 • Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia.
 • AUTO CAR POLSKA  zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
Realizacja zamówienia
 • Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zawartego w koszyku lub przekazanie nam zamówienia w innej formie pisemnej (e-mail ).
 • Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju (Polska).
 • Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 • Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.
 • Klient ma prawo wyboru formy płatności zgodnie z formularzem zamówienia.
 • Termin realizacji zamówienia to czas między potwierdzeniem złożenia zamówienia, a przekazaniem towaru firmie przewozowej.
 • Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji.
 • Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie konsumenta - dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"
 • Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów przez sprzedawcę następuje :
              a) po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;
              b) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.
 • AUTO CAR POLSKA zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego e-mailem lub telefonicznie z Zamawiającym.
 • Po uiszczeniu opłaty Zamawiający ma prawo do weryfikacji zawartości paczki w obecności osoby dostarczającej.
 
  Ceny
 • Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).

 • Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.
 • Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i rozmiaru przesyłki. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności oraz potwierdza swój wybór.
 • Ceną wiążącą dla klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.​
​  Formy płatności
 • Gotówka za pobraniem - przy odbiorze produktów dostarczonych kurierem pod wskazany adres.
 • Przedpłata na konto bankowe wskazane przez sprzedawcę
 • System płatności on-line PayU - system administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444
 • System płatności on-line PayPAL - system administrowany przez Paypal Polska Spółka z o.o. ul. E.Plater 53, 00-113, Warszawa;
 • W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
  Wysyłka towaru:
 • Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania zamówienia.
 • Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce "Koszty Wysyłki" na stronie sklepu internetowego.
 • Koszty dostawy ponosi klient.
 • Zakupione produkty wysyłamy firmą kurierską "Siódemka"
 
Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie firmy po uprzednim umówieniu terminu.

Odstąpienia od umowy
 • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.) klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce "Odstąpienie od umowy" na stronie sklepu oraz w regulaminie w Załącznikach.
Zwroty i reklamacje
 • Koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa Klient.
 • Nie odbieramy zwrotów przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.
 • W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
 • Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu w terminie 14 dni. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
 • W przypadku zwrotu w celu wymiany na inny produkt prosimy o wcześniejszą informację na adres AUTO CAR POLSKA (e-mail ) oraz dołączenie paragonu lub faktury w ciągu 14 dni.
 • Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko po sporządzeniu protokołu szkody w obecności kuriera.
​  

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 • Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych poniżej.
 • W przypadku sprzedaży produktów poprzez sklep internetowy w celu dostarczenia produktów do konsumenta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek  wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.
 • Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych konsumenta:
  • nazwisko i imię;
  • adres do wysyłki produktów;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu kontaktowego.
 
Promocje
 • Promocje organizowane przez firmę AUTO CAR POLSKA  nie łączą się z innymi
Załączniki
 
 Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 

Data:
...........................

Adresat:
AUTO CAR POLSKA
ul. Rynkowa 128
62-081 Przezmierowo
woj. Wielkopolskie 
e-mail: czescivw@tlen.pl
tel. (61) 894 42 24

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
...........................

Data zawarcia odbioru Towaru:
...........................

Imię i nazwisko konsumenta:
...........................

Adres konsumenta:
...........................

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
...........................


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu